Statistik Togel Japan

Japan

Keluaran Togel Japan Hari Ini
3006
18-09-2021

Statistik Keluaran Japan 50 Undian

AS
9x
0
5x
1
5x
2
4x
3
3x
4
1x
5
7x
6
2x
7
9x
8
5x
9
Dominan
Genap Besar
KOP
10x
0
9x
1
2x
2
2x
3
5x
4
5x
5
3x
6
4x
7
5x
8
5x
9
Dominan
Rata Besar
KEPALA
8x
0
4x
1
3x
2
8x
3
1x
4
8x
5
6x
6
3x
7
3x
8
6x
9
Dominan
Ganjil Besar
EKOR
5x
0
5x
1
4x
2
6x
3
3x
4
6x
5
6x
6
1x
7
5x
8
9x
9
Dominan
Ganjil Besar

Statistik SHIO 50 Undian

Shio 1
1
Shio 2
4
Shio 3
8
Shio 4
5
Shio 5
4
Shio 6
7
Shio 7
4
Shio 8
2
Shio 9
6
Shio 10
1
Shio 11
4
Shio 12
4